پرسش و پاسخ

مراجعه کنندگان گرامی برای درج پرسش خود از دکتر علی الحانی می توانند از فرم ذیل اقدام نمایند و یا تجربیات خود را در اشتراک با بقیه بگذارند
پرسش و پاسخدسته بندی: جراحی بینی
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
بی پاسخدکتر الحانی پرسیده شد 2 سال ago • 
427 views0 answers-1 votes

 

 

EnglishIran