جراحی های که توسط دکتر الحانی انجام میشود:

جراحی های زیبایی/

۱٫ جراحی زیبایی بینی

۲٫ جراحی زیبایی صورت وابرو

۳٫  جراحی زیبایی پلک

۴٫ جراحی زیبایی گوش

جراحی های غیر زیبایی/

۱٫ جراحی انحراف بینی

۲٫ جراحی اندوسکوپی سینوس